Cổ Đại

16 truyện

Chân Tri Quyển Đạo

252 3
Chapter 3 1 năm trước
Chapter 2 1 năm trước

Cửu Thiên

397 3
Chapter 5 1 năm trước
Chapter 4 1 năm trước

Ngự Thiên Thần Đế

692 3
Chapter 91 1 năm trước
Chapter 90 1 năm trước

Nhất Chiêu Tiên

386 3
Chapter 11 1 năm trước
Chapter 10 1 năm trước

Bí Mật Của Dạ Tộc

635 4
Chapter 66 1 năm trước
Chapter 65 1 năm trước

Ta Không Phải Đại Ma Vương

518 4
Chapter 29 1 năm trước
Chapter 28 1 năm trước

Đại Chiến Yêu Tinh

462 4
Chapter 19 1 năm trước
Chapter 18 1 năm trước