Cổ Đại

16 truyện

Chân Tri Quyển Đạo

199 3
Chapter 3 1 năm trước
Chapter 2 1 năm trước

Nhất Chiêu Tiên

306 3
Chapter 11 1 năm trước
Chapter 10 1 năm trước

Đại Chiến Yêu Tinh

368 4
Chapter 19 1 năm trước
Chapter 18 1 năm trước

Liệp Thực Vương

315 4
Chapter 12 1 năm trước
Chapter 11 1 năm trước

Cực Vũ Huyền Đế

603 3
Chapter 101 1 năm trước
Chapter 100 1 năm trước

Bí Mật Của Dạ Tộc

528 3
Chapter 66 1 năm trước
Chapter 65 1 năm trước

Cửu Thiên

312 3
Chapter 5 1 năm trước
Chapter 4 1 năm trước