Horror

94 truyện

Deadpool: Samurai

174 4
Chapter 1 1 năm trước

Nửa Đêm Quỷ Đàm

239 3
Chapter 4 1 năm trước
Chapter 3 1 năm trước

Chouchou Jiken

306 4
Chapter 5 1 năm trước
Chapter 4 1 năm trước

Ginrou Bloodborne

282 4
Chapter 6 1 năm trước
Chapter 5 1 năm trước

Shikabane-Gatana

231 4
Chapter 4 1 năm trước
Chapter 3 1 năm trước

Jinrou Game 2 - The Beast Side

362 3
Chapter 7 1 năm trước
Chapter 6 1 năm trước