School Life

117 truyện

Arma

274 4
Chapter 8 1 năm trước
Chapter 7 1 năm trước

Huyết Tử Chiến

155 3
Chapter 1 1 năm trước

Tôi Sẽ Trở Thành Nữ Hoàng

276 3
Chapter 9 1 năm trước
Chapter 8 1 năm trước

Kagekuri Kitan

197 4
Chapter 5 1 năm trước
Chapter 4 1 năm trước

Quyển sổ báo thù

172 3
Chapter 2 1 năm trước
Chapter 1 1 năm trước

Parasite Queen

266 4
Chapter 11 1 năm trước
Chapter 10 1 năm trước

Lớp Học Sát Nhân

164 4
Chapter 2 1 năm trước
Chapter 1 1 năm trước

SINoALICE

220 4
Chapter 2 1 năm trước
Chapter 1 1 năm trước