Sci-fi

85 truyện

Gantz Origins

256 4
Chapter 1 1 năm trước

Thư Viện Đại Chiến

222 3
Chapter 2 1 năm trước
Chapter 1 1 năm trước

Lessa 3 : Servant of Cosmos

293 3
Chapter 6 1 năm trước
Chapter 5 1 năm trước

Jeager:√A

226 4
Chapter 3 1 năm trước
Chapter 2 1 năm trước

Gundam Legacy

244 4
Chapter 2 1 năm trước
Chapter 1 1 năm trước