Sci-fi

85 truyện

Jeager:√A

184 4
Chapter 3 1 năm trước
Chapter 2 1 năm trước

Gusha no Hoshi

214 4
Chapter 5 1 năm trước
Chapter 4 1 năm trước

Planet Hulk

205 3
Chapter 5 1 năm trước
Chapter 4 1 năm trước

PSO2 Ep 0

234 3
Chapter 6 1 năm trước
Chapter 5 1 năm trước

Kẻ Ngoại Đạo

214 3
Chapter 1 1 năm trước

Hệ Thống XEVEC

159 3
Chapter 2 1 năm trước
Chapter 1 1 năm trước

Rebellio Machine

237 3
Chapter 7 1 năm trước
Chapter 6 1 năm trước