Seinen

115 truyện

Japan

190 3
Chapter 5 1 năm trước
Chapter 4 1 năm trước

Journey To The Center Of The Earth

203 3
Chapter 4 1 năm trước
Chapter 3 1 năm trước

Hinowa ga Yuku!

258 4
Chapter 8 1 năm trước
Chapter 7 1 năm trước

Mononogatari

264 3
Chapter 15 1 năm trước
Chapter 14 1 năm trước

Duranki

230 4
Chapter 6 1 năm trước
Chapter 5 1 năm trước

Hotel Tantei Doll

141 3
Chapter 1 1 năm trước