Shounen

251 truyện

Mourning Bride

131 3
Chapter 2 1 năm trước
Chapter 1 1 năm trước

Renjou Desperado

237 3
Chapter 9 1 năm trước
Chapter 8 1 năm trước

Senki Zesshou Symphogear

279 4
Chapter 9 1 năm trước
Chapter 8 1 năm trước

Game thủ diệt tà khí

146 3
Chapter 2 1 năm trước
Chapter 1 1 năm trước

Võ Liệt Thiên Kiêu

176 4
Chapter 4 1 năm trước
Chapter 3 1 năm trước