Shounen Ai

4 truyện

Tình thù của sát thủ lưu ban

393 4
Chapter 23 1 năm trước
Chapter 22 1 năm trước

Vùng Cấm

341 4
Chapter 2 1 năm trước
Chapter 1 1 năm trước

Angel x Devil

337 4
Chapter 3 1 năm trước
Chapter 2 1 năm trước

Vệ Sĩ Của Tôi Cao 1 Mét 28

233 3
Chapter 5 1 năm trước
Chapter 4 1 năm trước