Tragedy

54 truyện

Player (Yang Xiao Hua)

233 3
Chapter 5 1 năm trước
Chapter 4 1 năm trước

Otome Sensou

258 3
Chapter 9 1 năm trước
Chapter 8 1 năm trước

Living with one leg

272 3
Chapter 12 1 năm trước
Chapter 11 1 năm trước

Kemono Giga

182 3
Chapter 3 1 năm trước
Chapter 2 1 năm trước

Pandala - Gấu trúc phiêu lưu ký

277 3
Chapter 9 1 năm trước
Chapter 8 1 năm trước

SINoALICE

223 4
Chapter 2 1 năm trước
Chapter 1 1 năm trước

Kyou Mei Machi

305 4
Chapter 20 1 năm trước
Chapter 19 1 năm trước