Trinh Thám

13 truyện

Bạo Lực Trung Độc

368 4
Chapter 9 1 năm trước
Chapter 8 1 năm trước

Makui No Risou

318 3
Chapter 5 1 năm trước
Chapter 4 1 năm trước

Nhật Kí Tương Lai

625 3
Chapter 64 1 năm trước
Chapter 63 1 năm trước

Liên Thành Quyết

582 4
Chapter 50 1 năm trước
Chapter 49 1 năm trước