Xuyên Không

83 truyện

Đại Đường Vô Song

199 4
Chapter 4 1 năm trước
Chapter 3 1 năm trước

Ngự Hồn

218 3
Chapter 2 1 năm trước
Chapter 1 1 năm trước

Parasite Queen

266 4
Chapter 11 1 năm trước
Chapter 10 1 năm trước

Thiên Kiêu Vô Song

252 3
Chapter 8 1 năm trước
Chapter 7 1 năm trước

Vô Cực Chiều Thiên

244 3
Chapter 8 1 năm trước
Chapter 7 1 năm trước

Trọng Sinh Ta Có Ngón Tay Vàng

228 3
Chapter 9 1 năm trước
Chapter 8 1 năm trước

Uy Chấn Thương Khung

169 3
Chapter 3 1 năm trước
Chapter 2 1 năm trước